Over ROCKIDS

Bestaansrecht

ROCKIDS is in 2016 opgericht in liefdevolle herinnering aan Stijn Meijer. Op 1 juni 1998 overleed Stijn als gevolg van medische fouten tijdens de geboorte. Zijn naam in het Engels vertaald betekent ‘Rock’. Stichting ROCKIDS is opgericht om kwetsbare kinderen en hun gezinnen in ontwikkelingslanden te steunen. Op dit moment zijn we vooral actief in Noord Sri Lanka, het voormalige oorlogsgebied.

Doelstellingen

Het belangrijkste doel van Stichting ROCKIDS is het ondersteunen van de veiligheid, gezondheid, educatie en welzijn van kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Dit alles ongeacht religie of etnische achtergrond.

Afgeleide doelstellingen zijn:

 • Stimuleren van betrokkenheid van Nederlandse jongeren bij hun minder gefortuneerde lotgenoten in ontwikkelingslanden;
 • Uitdagen van Westerse professionals (o.a. in IT) om samen met onze lokale partners te komen to praktische, effectieve oplossingen;
 • Organiseren van ‘betekenisvolle reizen’ naar projecten voor sponsoren en vrienden van Stichting ROCKIDS.

Bestuur

Stichting ROCKIDS is opgericht door Marjolein Meijer-Nieuwenhuis en Annemieke Kornblum-Twisk. Samen met Asha Nannan vormen zij het bestuur van ROCKIDS

Onkosten

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Kosten voor de Stichting worden uit eigen middelen betaald. Dit geldt ook voor projectbezoeken in het buitenland. 

Vrienden van de Stichting

ROCKIDS vrienden ondersteunen de Stichting op verschillende manieren. We zijn heel dankbaar voor hun betrokkenheid en hulp.

 • Anne Broekman en Simonet Platenburg (Chari3Cooking fundraising)
 • Simonet Platenburg and Isabelle Val (Chari3Trips fundraising)
 • Familie Nannan (voor het adopteren van de kleuterschool in Paliyaru)
 • Dick Claus van Claus Accountants in Haarlem voor de jaarrapporten
 • Marlou Pulles, fotografe (voor het gebruik van haar Sri Lanka reportage foto’s)
 • Lieze van Zonneveld, designer (ontwikkeling van logo en posters)
 • Mirjam de Vreede (voor het beschikbaar stellen van haar Werfkelder)
 • Familie van der Hende (voor hun projectbezoek en fundraising support)
 • Familie Hesselink (voor diverse donaties en hun projectbezoek)
 • Onze families voor hun betrokkenheid en steun in alle opzichten

Join our donors