Sponsors & Fundraising

We zijn onze sponsors heel dankbaar voor het steunen van onze projecten: Wilde Ganzen (Wild Geeze), ScanmarQED maar ook vele particuliere sponsors. Ze tonen vertrouwen in onze visie, aanpak en samenwerking met lokale partners waaronder Caritas-Valvuthayam in Sri Lanka. We houden alle sponsors betrokken bij de projectvoortgang met behulp van halfjaarlijkse rapporten, video & fotomateriaal en een jaarlijks projectbezoek.

Bankgegevens van ROCKIDS in geval van donaties:  NL 13 TRIO 0338 402152

Fundraising

We are organizing various fundraisers like cooking workhops and fundraising dinners (see the Chari3Cooking Facebook page for upcoming events). Furthermore we are offering network trips to Italy to raise funds to continue the war-teen counseling project.

Sponsoring menu

Some people have asked for small sponsoring suggestions that they could adopt with a group of friends, collegues or sport team. We have prepared a ‘sposoring menu’ to meet this request. Please feel free to contact us if you need more  information.

Download the sponsoring menu (PDF)

Join our donors